Pohjanmaan Valokuvakeskuksen logo.

Infomateriaalia sosiaalisesta mediasta

Harkitse ennen kuin julkaiset.

Pohjanmaan valokuvakeskuksen Medialukutaidon mestariksi -hanketta on toteutettu vuonna 2021.  Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä medialukutaitoa kaiken ikäisille Aisaparin alueella. Aisaparin alueeseen kuuluvat Lapua, Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli ja Alajärvi. Hanke järjesti työpajoja ja luentoja eri kohderyhmille, eri paikkakunnilla.

Yksi hankkeen tavoitteista on ollut välittää tietoa sosiaalisessa mediassa toimimisessa. Toimillaan hanke on pyrkinyt lisäämään medialukutaitoa, sekä perinteisen ymmärrystä että sosiaalisen median vaarojen ja mahdollisuuksien tiedostamista.  

Näiden ajatusten taustalta syntyi myös sosiaalisen median käyttöön liittyvien materiaalien tuottaminen. Hanke tuotti sekä julisteita ja sähköisissä kanavissa jaettaviksi tarkoitettuja kuvia. Nämä kaikki on kaikkien käytettävissä ja ladattavissa verkosta täältä.

Toivomme, että niitä hyödynnettäisiin vapaasti, jotta tietoisuus sosiaalisen median vaaroista ja mahdolllisuuksista lisääntyisi.

Medialukutaidon mestariksi on Leader-rahoitteinen hanke, joka saa tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen päätoimenpiteet on toteutettu vuonna 2021, mutta virallisesti hanke päättyy  kesäkuussa 2022. Hankkeesta voit lukea lisää sivuiltamme.