Pohjanmaan Valokuvakeskuksen logo.

Turvallinen tila

Turvallisempi POVA

Pohjanmaan valokuvakeskus (POVA) haluaa pitää huolta ihmisistä ympärillään: asiakkaistaan, jäsenistöstään, työntekijöistään, sekä yhteistyökumppaneistaan. Siksi POVA on päättänyt lisätä nettisivuilleen tämän koonnin, joka antaa tietoa POVAn toiminnasta ja toimintaperiaatteista. Tässä koonnissa käsitellään esteettömyyttä ja saavutettavuutta, sekä turvallisemman tilan periaatteita. Ohjeistuksessa annetaan tietoa siitä, miten POVAn toimintaan voi osallistua ja mitä toiminnasta on hyvä tietää etukäteen. Tämän lisäksi POVA nostaa esimerkiksi työhyvinvointiin liittyviä asioita työntekijöilleen, sekä muille toiminnan mahdollistamiseen osallistuville tahoille.

Esteettömyys ja saavutettavuus:

Galleriatilamme on esteetön pyörätuolilla kulkeville ja muille liikuntarajoitteisille. Tilassa on penkki, jolla voi tarvittaessa levähtää. Myös Vanhan Paukun aulassa on penkkejä tätä tarkoitusta varten. Galleriatilaan saadaan tarvittaessa järjestettyä myös lisää istumapaikkoja pyynnöstä, tästä voit olla etukäteen yhteydessä sähköpostitse info@pova.fi.

Saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota verkkosivuillamme tärkeimpien alasivujen, sekä ajankohtaisten uutisten ruotsin- ja englannin kielisillä kieliversioilla. Lisäksi saavutettavuutta pyritään kehittämään entisestään tällä ohjeistuksella, josta löydät oleellista tietoa toiminnasta ja tiloistamme etukäteen, ja jossa käyvät ilmi POVAn tärkeimmät arvot. Tätä tiedostoa tullaan päivittämään aina tarvittaessa, jotta se pysyy ajan tasalla.

POVA pyrkii luomaan työntekijöilleen mahdollisimman joustavan ja heille sopivan työympäristön. Työntekijän omia toiveita kuunnellaan sen suhteen, minkälaisen työskentelyn hän kokee itselleen sopivaksi, ja käytännön tekijät pyritään toteuttamaan niin, että ne tukevat tätä. Lisäksi työntekijöiden kanssa pyritään luomaan avoin ilmapiiri, jossa on turvallista kysyä, ehdottaa ja ideoida vapaasti. Työntekijä itse tietää parhaiten, minkälainen toimintatapa on paras hänen työtehtävässään, ja häntä kannustetaan kehittämään aktiivisesti työskentelytapojaan toimivampaan suuntaan.

Pohjanmaan valokuvakeskus on turvallinen tila kaikille

Pohjanmaan valokuvakeskus on tarkoitettu kaikille, ja toimintaan osallistumaan on tervetullut jokainen omana itsenään. Pohjanmaan valokuvakeskuksen toiminnassa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita, emme siis hyväksy minkäänlaista häirintää, syrjintää tai loukkaavaa käytöstä galleriassamme tai muuhun toimintaamme osallistuessa.

Turvallisuuden tunne tehostaa oppimista, ja sitä kautta myös esimerkiksi taiteesta saa enemmän irti. Turvallinen olo vaikuttaa kokonaisvaltaisesti kokemukseen, oli kyseessä mikä tilanne tai tapahtuma hyvänsä. Jokaisella meillä on oikeus nauttia taiteesta ilman pelkoa häirinnästä.

Turvallisemman tilan periaatteet:

  1. Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Kunnioita itsemääräämisoikeutta. Älä koske toista kysymättä lupaa. Muista, ettet voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Pyydä tilaa myös itsellesi tarvittaessa.
  2. Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi. Pitäydy ulkonäön arvostelusta, juoruilusta ja stereotypioiden ylläpitämisestä.
  3.  Älä tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä
  4.  Anna tilaa. Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
  5. Kuuntele ja opi. Ota vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti. Suhtaudu jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.
  6.  Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita.
  7. Puutu tilanteeseen, jos huomaat jonkun käyttäytyvän asiattomasti tai muutoin rikkovan Turvallisemman tilan toimintaperiaatteita.

Pyydämme sinua kunnioittamaan turvallisemman tilan periaatteita, kun osallistut toimintaamme – oli roolisi toiminnassa sitten mikä tahansa!. Jokainen meistä vaikuttaa omalla toiminnallaan periaatteiden toteutumiseen, ja ympärillään olevien ihmisten turvallisuudentunteeseen – Pidetään siis yhdessä toisistamme huolta.

Häirintäyhdyshenkilö

Jos kohtaat epäasiallista kohtelua tai häirintää, voit ilmoittaa siitä POVAn häirintäyhdyshenkilölle tuottaka Mira Möttöselle joko sähköpostitse info@pova.fi tai puhelimitse (puhelut, tekstiviestit sekä whatsapp) 041 310 9923. Häirintäyhdyshenkilö toimii apuna häirintätilanteissa, jos asianomainen haluaa lähteä tilannetta purkamaan. Jatkotoimenpiteistä saa häirintää kokenut päättää kuitenkin itse. Olisi kuitenkin tärkeää, että me POVAlla saisimme tiedon tapahtuneesta, vaikka asianomainen ei haluaisikaan ryhtyä minkäänlaisiin toimenpiteisiin asian suhteen.