Pohjanmaan Valokuvakeskuksen logo.

Österbottens Fotocentrum POVA

Presentation

Pohjanmaan valokuvakeskus LAKEUS ry (Österbottens fotocentrum), som förkortas POVA, är ett tjugo år gammalt fotocentrum verksamt i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten.

POVA främjar erkännandet av fotokonsten och konstnärerna i sin egen region, strävar efter att skapa främjande förutsättningar för fotokonstnärer och deras arbete samt binder samman människor som är intresserade av fotokonst.

POVA har ett gratisgalleri för både fotokonstnärer och allmänheten i Kulturcentret Vanha Paukku i Lappo där det ordnas kring 13 fotokostutställningar varje år. Dessutom ordnar fotocentret även utställningar i galleriet Wanha Asema i Kurikka. I Kulturcentret Vanha Paukkus utrymmen finns även ett mörkrum med möjlighet att framkalla stora foton tillgängligt för POVAs utbildningar och medlemmar.

POVAs verksamhet omfattas även av att ordna olika föreläsningar och kurser. Fotocentret samarbetar nära med muséerna i Lappo stad och konstnärsresidenset Vanha Paukku.

Utställningsansökan

Utställningsansökan för år 2024 är öppen fram till den 30 september 2023. Läs mer information om ansökningstid.

Historia

Österbottens fotocentrum i Lappo engagerar sig i sin egen region och dess fotohistoriska rötter. Fotocentret har ett nära samarbete med andra kulturinstitutioner och aktörer i närområdet, utan att glömma internationella samarbetsparter och kontakter.

Under åren 1900–1980 fanns Pyhälahden valokuvaamo i Lappo och dess sista ägare Heikki Pyhälahti donerade fotostudions utrustning och negativsamlingar till Lappo stad år 1982. Villkoret för donationen var att grunda ett fotomuseum i Lappo och att samlingarna bevaras i stadens ägo. Idén om Pyhälahtis samlingar och ett fotomuseum var avgörande för att centret skulle grundas i just Lappo.

Idén om ett eget regionalt fotocenter väcktes redan i januari 1992 efter Kalervo Puskalas intervju i tidningen Ilkka. Genast efter att artikeln publicerats grundades en kommitté som började förbereda Österbottens fotocentrum. Ärendet presenterades för Södra Österbottens landskapsförbunds kultur- och hembygdsutskott i februari 1992. Samma år i april presenterades utskottets promemoria i Vasa där man konstaterade att ett center är oumbärligt för ett så stort område där det inte funnits någon gemensam samordnare för fotokonsten. En permanent utställningslokal skulle säkras för centret.

Fotocentrets konstituerande möte hölls i maj 1997. Föreningens namn blev Pohjanmaan valokuvakeskus LAKEUS ry och till ordförande valdes Kalervo Puskala. Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten registrerades officiellt som verksamhetsområde.

År 2015 fick framförde fotocentret att man i framtiden fokuserar på att främja kännedomen om fotokonsten och fotokonstnärernas arbete. Utställningspolicyn modifierades i en mer professionell riktning. Samtidigt Österbottens fotocentrum det nya smeknamnet POVA introducerades.