Pohjanmaan Valokuvakeskuksen logo.

Medialukutaidon mestariksi –hanke 2021

Medialukutaidon mestariksi hanke alkoi vuoden 2021 alussa Lapualla. Hankkeen tavoitteena oli lisätä medialukutaitoa kaiken ikäisille Aisaparin alueella. Aisaparin alueeseen kuuluvat Lapua, Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli ja Alajärvi. Hanke järjestettiin vuoden 2021 aikana työpajoja ja luentoja eri kohderyhmille, eri paikkakunnilla.

Hankkeen tavoitteena oli innostaa kaiken ikäisiä Aisaparin asukkaita seuraamaan mediaa sekä tuoda esiin erilaisia sosiaalisen median kanavia sekä niissä toimimista. Hanke pyrki lisäämään medialukutaitoa, perinteisen median ymmärrystä ja sosiaalisen median vaarojen ja mahdollisuuksien tiedostamista.

Sen lisäksi, että hanke paneutui perinteiseen mediakasvatukseen ja toi sitä esiin erilaisten kohderyhmälähtöisten toimien kautta, hanke pureutui myös uusiin ongelmiin, joita etenkin nuoret aikuiset kohtaavat. Näitä ovat esimerkiksi ajankäytölliset haasteet – tutkimusten mukaan somen käyttö koetaan ahdistavana, sillä se haukkaa nopeasti ison osan sekä työ- että vapaa-ajasta. Sosiaalisen median käyttö on osa monia työyhteisöjä, hanke pyrki tuomaan tehokkaita somenkäyttötaitoja työpaikoille. Hankkeen tavoitteena oli myös lisätä vanhempien ymmärrystä lastensa somen käytöstä ja eri somekanavista.

Hanke toteutettiin ajalla 1.1.2021-31.12.2021. Leader-rahoitteinen hanke sai tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.