Pohjanmaan Valokuvakeskuksen logo.

Topography of Football

22.02.2023 - 

01.04.2023 | 

Mikko Auerniitty ja Harri Heinonen

Jalkapallo muokkaa jokapäiväistä ympäristöä ja maisemaa, sen poliittinen, talaoudellinen ja kulttuurinen merkitys lisääntyy kaikkialla maailmassa. Jalkapallon topografiassa kohteena on luonnon ja kulttuurin rajapinta, ihmisen muuttama maisema, tarkastelemme miten jalkapallo määrittelee maisemaa, paikkaa ja kaupunkitilaa.

Jalkapallo aikaan saa voimakkaita tunteita ja kiintymystä. Pelikentät ja stadionit ovat eräänlaisia intohimon maisemia ja näyttämöitä. Kiintymystä paikkaan maantieteilijä Yi-Fu Tuan kuvaa käsitteellä topofilia. Se viittaa emotionaalisesti koettuun tilallisuuteen ja paikan tuntuun, positiiviseen mielenliikutukseen. Vastakohta on tobofobia, eräänlainen pelon maisema. Sekä topofiiliset että topofobiset kokemukset muokkaavat tapojamme jäsentää ympäristöä ja arkista elämismaailmaa.

Topografisessa esittämisessä on kysymys etäisyyden ottamisesta kohteeseen ja kohteiden esittämisestä eleettömästi ja arkisen neutraalisti jopa objektiivisesti, mutta tietoisena objektiivisuuden ongelmallisuudesta sekä erilaisista poliittisista ja sosiaalisista intresseistä, joita maiseman esittämiseen ja jalkapalloon kulttuurituotteena liittyy. 

Kuvissamme maisema näyttäytyy usein tyhjänä kulissina, mutta pienten vihjeiden äärelle pysähtyessä kuvien narratiivisuus lisääntyy, katsojan voidessa kuvitellessa muistijäljen tai tarinan kuvan näyttämölle. Kyseessä on eräänlainen läsnäolo poissalossa.

Maisemakuvien ohella tarkastelemme ihmisten tapaa merkityksellistää identiteettiään ja intohimoaan globalisoituvassa maailmassa erilaisten katutaiteen ilmauksien kautta. Katutaiteessa rakennetaan merkityksiä usein ironian ja paradoksien avulla. Näin syntyy myös tilaa ajatella jalkapallosta ”toisin”.

Näyttelyn kuvat ovat syntyneet pääosin parin viime vuoden aikana.

Valokuvataiteilijat Mikko Auerniitty ja Harri Heinonen ovat työskennelleet työryhmänä pitkään. Vuonna 2006 he toteuttivat Football Colours -näyttelyn. Football Landscapes -valokuvateos (2011) he tarkastelevat etnografisella tarkkuudella jalkapalloa, maisemaa ja kaupunkitilaa. Sittemmin he ovat kuvanneet mm. Vuoksen vesistöalueen maisemia (2016).

Mikko Auerniitty asuu ja työskentelee Jyväskylässä. Hän on valmistunut taiteen maisteriksi 1998. Auerniitty toimii valokuvauksen opettajana Jyväskylässä. Harri Heinonen asuu ja työskentelee Mikkelissä. Hän työskenteli 2016-21 läänintaiteilijana. Heinonen on suorittanut valokuvaajan tutkinnon 1995 ja väitellyt tohtoriksi jalkapallofaniudesta 2006. Väitöskirja on julkaistu nimellä Jalkapallon lumo.

Taiteilijoiden työskentelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Suomen kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto.