Pohjanmaan Valokuvakeskuksen logo.

Lantun Henki

20.10.2022 - 

17.11.2022 | 

Touko Hujanen

Nainen ja poika lapsi istuvat riippukeinussa.

Lasse Nordlund ja Maria Dorff ovat perustaneet Valtimolle Omavaraopiston. Touko Hujanen on seurannut perheen elämää omavaraistaloudessa ja opiston syntyä vuodesta 2018 lähtien. Lantun henki-näyttely kokoaa yhteen kuvia perheen arjesta (2018), Omavaraopiston talkoista (2018-2020) ja Omavaraopiston ensimmäiseltä vuosikurssilta (2021).

Lasse Nordlund and Maria Dorff have founded a School for self sufficiency, Omavaraopisto, in Valtimo, North Karelia. Touko Hujanen has documented the family’s lifestyle and the building of the school since 2018. Lantun henki exhibition combines pictures of everyday life of the family (2018), work parties for the Omavaraopisto (2018-2020) and the first active course of the school (2021).

Touko Hujanen (s. 1986, Tampere) on reportaasiin erikoistunut kansainvälisesti palkittu kuvajournalisti. Hän työskentelee suomalaiselle ja ulkomaiselle medialle, julkaisee sanomalehtiteosta, opettaa kuvajournalismia ja tekee kirjoja ja näyttelyitä.

Touko Hujanen (1986, Tampere) is an award winning photojournalist specialized in classic reportage. He works for Finnish and international media, publishes an experimental newspaper, teaches photojournalism and makes books and exhibitions.